VINTROVÁ, Gabriela. Czech translation counterparts of English semantically negative but formally positive expressions (hardly, seldom). 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav anglického jazyka a didaktiky. Vedoucí práce Brůhová, Gabriela.
Uložit do Citace PRO