SOSNOVÁ, Anežka. Sídliště s kulturou nálevkovitých pohárů v Líbeznici, okr. Praha - východ. 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro archeologii. Vedoucí práce Dobeš, Miroslav.
Uložit do Citace PRO