KRUPANSKÁ, Petra. Smlouva o obchodním zastoupení. 2012. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva. Vedoucí práce Patěk, Daniel.
Uložit do Citace PRO