TOMANOVÁ, Eliška. Výslovnostní redukce na úrovni slov ve spontánní řeči a identifikovatelnost řečových jednotek. Praha, 2012. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Fonetický ústav. Vedoucí práce Machač, Pavel.
Uložit do Citace PRO