KRAK, Karol. Molecular phylogeny and evolutionary trends in Hieracium (Asteraceae, Lactuceae). 2012. Dizertační práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky. Vedoucí práce Fehrer, Judith.
Uložit do Citace PRO