CHROBÁKOVÁ, Monika. Psychologické aspekty Public Relations a možnosti jejich uplatnění v organizaci. 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra andragogiky a personálního řízení. Vedoucí práce Šnýdrová, Ivana.
Uložit do Citace PRO