PALANSKÁ, Jana. Diagnostika a způsobilost žáků pro vstup do základní školy. Praha, 2012. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra preprimární a primární pedagogiky.
Uložit do Citace PRO