ŘEZNÍČKOVÁ, Eliška. Komentovaný překlad textu s odborným komentářem: Prag, literarische Spaziergänge durch die Goldene Stadt. Praha, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav translatologie. Vedoucí práce Žárská, Monika.
Uložit do Citace PRO