BEJBLOVÁ, Lucie. Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou paréza n. peroneus. 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Fyzioterapie. Vedoucí práce Melli, Klára.
Uložit do Citace PRO