PODOLSKÁ, Markéta. "Byl dobrý sedlák, zemřel v Řecku." Činnosti člověka doby vikinské a jejich hodnocení v runových nápisech a ságách. 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav germánských studií. Vedoucí práce Starý, Jiří.
Uložit do Citace PRO