ŠANC, Filip. Rozhodování ve veřejné politice na příkladu zahraničních vojenských misí ČR. Praha, 2012. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra veřejné a sociální politiky. Vedoucí práce Balabán, Miloš.
Uložit do Citace PRO