HÁJKOVÁ, Andrea. Neutrální genetická variabilita a struktura populací kamzíka horského na Slovensku. Praha, 2011. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie. Vedoucí práce Zima, Jan.
Uložit do Citace PRO