NĚMEČKOVÁ, Iva. Vrozená imunita a cirkulující monocyty - význam a funkce v patogenezi celiakie. Praha, 2012. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra antropologie a genetiky člověka. Vedoucí práce Daňková, Pavlína.
Uložit do Citace PRO