MIČKOVÁ, Monika. Československá námořní plavba. 2011. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy a filosofie. Vedoucí práce Županič, Jan.
Uložit do Citace PRO