SULKOVÁ, Květa. Didaktické přístupy k výuce ochrany přírody v České republice. 2011. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra biologie a environmentálních studií. Vedoucí práce Hanel, Lubomír.
Uložit do Citace PRO