MAREŠOVSKÝ, Lukáš. Hra na saxofon a její možná zdravotní rizika. 2011. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Fyzioterapie. Vedoucí práce Pánek, David.
Uložit do Citace PRO