PLÍČKOVÁ, Helena. K společenskému postavení židovské menšiny v Německu v letech 1871-1890. Praha, 2011. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav světových dějin. Vedoucí práce Stellner, František.
Uložit do Citace PRO