PRUDKÝ, Libor. Pojetí hodnocení a hodnot jako východisko konceptu sociologického výzkumu hodnotových struktur. 2006. Dizertační práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Oddělení pro vědeckou činnost. Vedoucí práce Pinc, Zdeněk.
Uložit do Citace PRO