ŠISLER, Vít. Contemporary Jurisprudence for Muslim Minorities in Europe. Praha, 2011. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav Blízkého východu a Afriky. Vedoucí práce Kropáček, Luboš.
Uložit do Citace PRO