MERTLÍKOVÁ, Terezie. Dějiny farnosti Rtyně v Podkrkonoší v letech 1918-1938. Praha, 2006. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění. Vedoucí práce Petráček, Tomáš.
Uložit do Citace PRO