PICHLÍKOVÁ, Markéta. Klavírní trio v české komorní hudbě. 2011. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy. Vedoucí práce Tomášek, Jiří.
Uložit do Citace PRO