ŠTOLC, Martin. Pohybová regenerace po psychické zátěži. 2011. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy. Vedoucí práce Hrabinec, Jiří.
Uložit do Citace PRO