KUBÁT, Jan. Omezení a evoluce velikosti vajec a mláďat u amniotických obratlovců. Praha, 2011. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie. Vedoucí práce Kratochvíl, Lukáš.
Uložit do Citace PRO