VARGOŠ, Karel. Rychlost zvětrávání arzenoypritu na základě terénních dat. Praha, 2011. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů. Vedoucí práce Drahota, Petr.
Uložit do Citace PRO