NESPĚCHALOVÁ, Lenka. Hledání využitelnosti mobilního telefonu pro fotografování v mikroskopu ve výce katedry biologicko-lékařských věd. 2011. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra biologických a lékařských věd. Vedoucí práce Kovařík, Miroslav.
Uložit do Citace PRO