SMOLOVÁ, Lenka. Založení a vznik akciové společnosti. 2006. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva. Vedoucí práce Černá, Stanislava.
Uložit do Citace PRO