STARÝ, Karel. Efektivní výukové strategie. 2006. Dizertační práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Oddělení pro vědeckou činnost. Vedoucí práce Walterová, Eliška.
Uložit do Citace PRO