BEZDÍČKA, Martin. Priony u kvasinek. 2013. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra genetiky a mikrobiologie. Vedoucí práce Palková, Zdena.
Uložit do Citace PRO