KAVKA, Tomáš. Umělecké spolky střední Evropy v kontextu společenské modernizace 19. století. Praha, 2013. Dizertační práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a sociálních dějin. Vedoucí práce Štaif, Jiří.
Uložit do Citace PRO