VLADYKA, Tomáš. Pedagogické ovlivňování rozvoje dítěte v DD. 2013. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství. Vedoucí práce Novotná, Jiřina.
Uložit do Citace PRO