FAUSTOVÁ, Zuzana. The impact of SIRT1 inhibition on zebrafish morphology and behavior. Hradec Králové, 2013. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmakologie a toxikologie. Vedoucí práce Červený, Lukáš.
Uložit do Citace PRO