MARADOVÁ, Doubravka. Prekoncentrace a stanovení perfluorovaných organických kyselin metodou plynové chromatografie. 2008. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie. Vedoucí práce Čabala, Radomír.
Uložit do Citace PRO