TECLOVÁ, Petra. Helimadoe a Petrolejové lampy: genderová analýza děl Jaroslava Havlíčka. Praha, 2013. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra genderových studií. Vedoucí práce Jiroutová Kynčlová, Tereza.
Uložit do Citace PRO