MACEK, Petr. Counterparty Risk under Basel III. Diplomová práce, vedoucí Teplý, Petr. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií.
Uložit do Citace PRO