ŠMŮLA, Petr. Demokratický deficit Evropské unie: Evropský parlament v legislativním procesu EU - srovnání s postavením Spolkového sněmu. 2013. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra politologie a sociologie. Vedoucí práce Ondřejková, Jana.
Uložit do Citace PRO