DYTRTOVÁ, Anežka. Sv. Anežka Česká - život a ikonografie světice v umění středověku a baroka. Bakalářská práce, vedoucí Hladík, Tomáš. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisu.
Uložit do Citace PRO