LHOTÁKOVÁ, Andrea. Výuka korfbalu na základní škole. Praha, 2013. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy. Vedoucí práce Kuhnová, Věra.
Uložit do Citace PRO