SINGROVÁ, Taťána. Porovnání česko-ruské slovní zásoba tématu "Volný čas". Praha, 2013. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra rusistiky a lingvodidaktiky. Vedoucí práce Rozboudová, Lenka.
Uložit do Citace PRO