PILC, Marián. Model Problems of the Theory of Gravitation. 2013. Dizertační práce. Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Ústav teoretické fyziky. Vedoucí práce Bičák, Jiří.
Uložit do Citace PRO