ZICHOVÁ, Simona. Culture catalane contemporaine en Catalogne francaise. 2013. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra francouzského jazyka a literatury. Vedoucí práce Jančík, Jiří.
Uložit do Citace PRO