DEJMKOVÁ, Hana. The use of carbon-based electrodes for the development of new electrochemical methods for the determination of aminonitrophenols. Praha, 2013. Dizertační práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie. Vedoucí práce Zima, Jiří.
Uložit do Citace PRO