ONDEČKOVÁ, Veronika. Ochrana životního prostředí a vlastnictví. Praha, 2012. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředí. Vedoucí práce Franková, Martina.
Uložit do Citace PRO