SKOPEČEK, Jan. Sociální ekonomika v České republice. Diplomová práce, vedoucí Dohnalová, Marie. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra studií občanské společnosti.
Uložit do Citace PRO