MINÁŘ, Filip. Dopad pracovněprávní legislativy na trh práce v ČR - institucionální aspekty. Diplomová práce, vedoucí Hůrka, Petr. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení.
Uložit do Citace PRO