HRUBÝ, Marek. Péče o nezletilé migranty bez doprovodu v České republice: srovnání vládní a nevládní sféry. 2014. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra politologie. Vedoucí práce Haišmanová, Lucie.
Uložit do Citace PRO