METELKOVÁ, Marie. Studium vlivu hypolipidemik na aterogenní proces ve stěně cév u experimentálního modelu aterosklerózy I. 2006. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra biologických a lékařských věd. Vedoucí práce Nachtigal, Petr.
Uložit do Citace PRO