VALEŠOVÁ, Lenka. Výjimky z patentovatelnosti z evropského, českého a britského pohledu. Praha, 2014. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního. Vedoucí práce Dobřichovský, Tomáš.
Uložit do Citace PRO