KOVÁRIKOVÁ, Juliána. Identita transgendera. 2013. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie. Vedoucí práce Skupnik, Jaroslav.
Uložit do Citace PRO