KROUPOVÁ, Alžběta. Poetika vybrané povídkové tvorby Pere Calderse. 2015. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav románských studií. Vedoucí práce Poláková, Dora.
Uložit do Citace PRO