ROSŮLEK, Michal. Studium vlivu kofaktoru na strukturu proteinu pomocí hmotnostní spektrometrie. Praha, 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra biochemie. Vedoucí práce Novák, Petr.
Uložit do Citace PRO